9. Herr Mannelig | Lyrics


Coronatus - Herr Mannelig

 

Bittida en morgon innan solen upprann

Innan foglarna började sjunga

Bergatrollet friade till fager ungersven

 

 

Hon hade en falskeliger tunga

 

Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig

För det jag bjuder så gerna

I kunnen väl svara endast ja eller nej

Om i viljen eller ej:

 

Eder vill jag gifva de gångare tolf

Som gå uti rosendelunde

Aldrig har det varit någon sadel uppå dem

Ej heller betsel uti munnen

 

Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig

För det jag bjuder så gerna

I kunnen väl svara endast ja eller nej

Om i viljen eller ej:

 

Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf

Som stå mellan Tillö och Ternö

Stenarna de äro af rödaste gull

Och hjulen silfverbeslagna

 

Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig

För det jag bjuder så gerna

I kunnen väl svara endast ja eller nej

Om i viljen eller ej:

 

Eder vill jag gifva ett förgyllande svärd

Som klingar utaf femton guldringar

Och strida huru I strida vill

Stridsplatsen skolen i väl vinna

 

Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig

För det jag bjuder så gerna

I kunnen väl svara endast ja eller nej

Om i viljen eller ej:

 

Eder vill jag gifva en skjorta så ny

Den bästa I lysten att slita

Inte är hon sömnad av nål eller trå

Men virkat av silket det hvita

 

Sådana gåfvor toge jag väl emot

Om du vore en kristelig qvinna

Men nu så är du det värsta bergatroll

Af Neckens och djävulens stämma

 

Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig

För det jag bjuder så gerna

I kunnen väl svara endast ja eller nej

Om i viljen eller ej:

 

Bergatrollet ut på dörren sprang

Hon rister och jämrar sig svåra

Hade jag fått den fager ungersven

Så hade jag mistat min plåga